Att hålla koll på sin hälsa är visserligen något positivt, men långt från alla behandlingar som läkare föreskriver är nyttiga – vissa är onödiga och andra rent av farliga i vissa fall.

medicin läkare forskareMånga av oss går på regelbundna hälsokontroller för att skapa oss en bild av hur det står till med vår hälsa och då kollas allt från blodtryck och lungkapacitet till hur rak ryggrad man har och hur sköra ens ben är. Flertalet av dessa undersökningar slutar i välmenande rekommendationer från läkarens sida och en del slutar även med recept på diverse läkemedel eller annat. Men är verkligen allt så viktigt att behandla medicinskt? Nej det är det inte menar allmänläkaren Göran Sjönell i en artikel hos Svenska Dagbladet. Han menar att dessa behandlingar istället faktiskt kan vara rent av farliga, och ibland bara alldeles onödiga. Sju exempel som han har på onödiga ordinationer från hälsokollen är till exempel:

  • Hälsoundersökningar av människor som känner sig friska och krya – dessa ska inte behöva kallas på kontroller utan bör istället komma av egen fri vilja.
  • Behandla med antidepressiva läkemedel när en person lider av lindriga depressionssymptom – antidepp är både beroendeframkallande och behöver både trappas upp och trappas ned vilket gör att många blir tvungna att äta dessa en alltför lång period än nödvändigt.
  • Bilddiagnostik vid exempelvis demens på patienter som inte drar nytta av detta – bilder såsom röntgen och angiografi bör undvikas om inget i patientens hälsotillstånd kräver att en röntgen eller bild tas för att hitta problemet.
  • Att läkare journalför patienters levnadsvanor – journalanteckningar följer med en patient nästan resten av livet och att då skriva hur en person kanske har en vana just nu är inget som kanske påverkar längre fram, vanor ändras och är inget som läkare nödvändigtvis behöver skriva ned.
  • Läkemedelsbehandling av mild hypertoni, högt blodtryck, hos personer som kan klassas som lågriskindivider.
  • Rutinmässig screening för osteoporos/benskörhet – det behövs inte göras på patienter som inte uppvisar tecken på att ha denna åkomma, kostar bara sjukvården och patienten onödiga pengar.
  • Skriva recept på fysisk aktivitet – blev en trend för ett par år sedan och har kommit att bli en vardag hos läkare att skriva recept på, men detta har ungefär samma inverkan som en muntlig rekommendation.