Oroväckande många inom vården upplever hot och våld i sitt dagliga arbete. För att komma till bukt med detta måste kommuner och landsting ta sitt ansvar, och arbetsplatserna behöver utrusta sin personal med larm. Vi får inte acceptera en eskalering.

Allt fler anställda inom vården upplever sin arbetsmiljö som hotfull och våldsam. På agabpersonlarm.se skriver man om hur man kan underlätta miljön genom att utrusta personalen med olika typer av larmlösningar som man kan ha med sig överallt. Larmsystemet kan skicka ett SMS direkt till larmcentralen och registrerar då GPS, tidpunkt och vissa har till och med inomhuspositionering.

När personalbristen är ett faktum i Sverige behövs många åtgärder. En anledning till att många väljer att lämna sitt vårdyrke är den hotfulla miljö många upplever i sin yrkesvardag. Ett personlarm borde vara en självklarhet, för alla anställda inom vården.

Larm efter larm

Personalen på Akademiska sjukhuset höll häromdagen en övning i hur man bemöter hotfulla och våldsamma situationer. I Vetlanda har en ung kvinna mördats i samband med sitt arbete på ett serviceboende. Exempel efter exempel går att läsa om hur personalen inom vården lever i rädsla för överfall och hot, ibland med gängrelaterade sammanhang. Ofta kan man läsa om hur man försöker arbeta efter en nolltolerans mot våld och trakasserier, men man behöver göra konkreta saker också.

Stackare skydd behövs för personalen. Varken patienter eller personal ska behöva uppleva hot eller våld. Det borde vara nolltolerans mot trakasserier och skadegörelse. Så är det bara i teorin idag, inte i praktiken. Arbetsgivarna borde ta sitt fulla ansvar och utrusta sin personal med larm som är enkla att hantera och smidiga att bära på. Dessutom behövs professionella utbildningstillfällen där man kan diskutera hur man kan agera vid olika situationer.