Att drabbas av en arbetsskada kan vara en personlig tragedi, men det behöver definitivt inte vara det. Allt beror på vilka möjligheter man får till en bra och meningsfull rehabilitering. Om man behöver arbetsträna för att kunna komma tillbaka till arbetslivet är det viktigt att också arbetsträningen blir meningsfull, och verkligen syftar till att möjliggöra ett återinträde på arbetsmarknaden.
En arbetsskada är en sjukdom eller en skada som drabbar någon i arbetet, eller vid resa till eller från arbetet. Försäkringskassan administrerar en arbetsskadeförsäkring som ska ge en ersättning om detta inträffar. På arbetsplatser där de anställda omfattas av kollektivavtal finns även en kompletterande arbetsskadeförsäkring, som administreras av AFA försäkring.
För att någon ska kunna återinträda på arbetsmarknaden krävs ofta någon form av rehabilitering. Man brukar tala om tre typer av rehabilitering: medicinsk, social och arbetslivsinriktad rehabilitering. Ofta går de tre olika formerna in i varandra. I medicinsk rehabilitering ingår förutom traditionell medicinsk vård även sjukgymnastik och rådgivning.
Den rehabiliteringsform som är av störst intresse här är naturligtvis den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.  I denna kategori ingår bl.a. arbetsprövning, arbetsträning, utbildning och omplacering. Arbetsgivaren bör om det är nödvändigt skaffa nödvändig utrustning för att underlätta den anställdes arbetssituation och minska arbetsbelastningen. Även arbetsuppgifterna eller arbetets organisation kan komma att ändras. Grundantagandet är alltid att den anställde bör kunna fortsätta i arbetsgivarens tjänst, men detta är inte alltid möjligt. Arbetsgivaren bör då medverka till att finna en ny arbetsgivare åt den anställde, eller att medge tjänstledighet för arbetsträning. I sista hand kan även samhället träda in för att hjälpa till med detta.