doktorVisst kan det bli en aning svettigt när man sitter där i väntrummet och väntar spänt på sina provresultat efter en hälsokontroll – man vill bara få ett besked fort. Dock är det delade meningar kring om det ens är värt att göra denna typ av kontroller.

I en artikel som SvD publicerade i november detta år skriver man bland annat att hälsokontroller både är dyra och onödiga om man i övrig känner sig frisk – vilket många nog kan hålla med om. Men det finns delade meningar om detta. Exempelvis skriver en debattör i DN om hur viktigt det är att barn faktiskt får träffa en läkare regelbundet under skolåren för att man ska hinna fånga upp de personer som kan lida av stressrelaterade problem i unga år för att motverka att problemen kvarstår längre fram.

Stora prisskillnader

Något som Göteborgs-Posten tar upp är de stora prisskillnaderna mellan hälsokontrollerna landet över. Till exempel kan en undersökning som kostar mer inkludera färre tester än en kontroll som kostar patienten mindre – och det verkar ju lite snurrigt. För hur det nu än är så lever vi idag i ett samhälle där hälsa och motion är en stadigt uppåtgående trend vilket gör att allt fler vill kontrollera hur det faktiskt står till med den egna hälsan – vilket gör att hälsokontroller i olika former blir allt mer populärt. Detta skulle kunna tyckas öka konkurrensen på så vis att priserna går ner istället för upp, och visst i det långa loppet kommer det förmodligen att bli så. I dagsläget är det dock tvärt om, patienterna förförs av klinikernas olika ”unika” tester och är villiga att betala en bra slant för det – så än kommer inga prissänkningar att vara i sikte. Men för patientens del gäller det då att vara noga med vart denne väljer att göra sin kontroll och ett smart tips är att ta reda på innan besöket vad exakt det är man vill kontrollera och välja klinik därefter.