Sommaren är den period då flest klamydiafall registreras. Det är dock inte alltid sjukdomen ger några symtom, och det kan vara en bra idé att enkelt göra ett hemmatest för att se om man är drabbad.

 

För den som inte har tid eller lust att gå till en vårdcentral eller sjukvårdsmottagning för att göra enklare tester, är det effektivt att kunna utföra dessa i hemmet. Det har blivit allt vanligare att beställa hem tester från nätet. Man har nu möjligheter som att testa sig för allergier och infektioner eller för könssjukdomar som att exempelvis göra klamydiatest hemma. Att man har denna möjlighet har lett till att allt fler testar sig. Enligt Sveriges radio och smittskyddsenheten i Skåne som har gjort en undersökning tyder resultatet på att antalet personer som testar sig för just klamydia, har ökat med 86 procent sedan år 2011. Framför allt är det unga personer som utnyttjar tjänsterna, då de kanske känner sig osäkra inför att gå till en mottagning och beställa tid. Hemmatester utgör då ett bra komplement. Det är dock av vikt att besöka en mottagning även ibland för att kolla upp andra sjukdomar eller tillstånd som inte kan tas via hemmatester, men eftersom klamydia är den vanligaste sorten är det bra att alternativa testmetoder finns. Enligt en artikel i Expressens bilaga Hälsoliv smittas årligen hela 36 000–37 000 personer per år i Sverige av sjukdomen, och de flesta är runt 20 års ålder.

 

Sommaren – en smittoperiod

Sommaren är den period då antalet klamydiafall ofta ökar. Det kan ha att göra med att många av de ungdomar som utgör riskgruppen har varit lediga, haft semester eller varit ute och rest. Ofta får dessa personer då symtomen i slutet av sommaren eller tidig höst, vilket brukar vara den period då flest smittoanmälningar kommer in. Det är dock inte alla som får symtom, varpå det är en god idé att ibland testa sig ändå. Sjukdomen kan nämligen trots bristen på symtom leda så långt som till sterilitet, skriver Smålandsposten. Därför omfattas den av smittskyddslagen.