Om hälsa och välmående

Hälsa

Vanligt med hörselnedsättning

  Hörselskador är vanligt i alla åldrar och nästan var tredje svensk säger sig ha problem med just detta sinne. Utan att för den delen söka hjälp. Det är onödigt och gör så att personen i fråga kan bli utanför det sociala samspelet och isolerad. Köp en hörapparat i stället! […]

Nyheter

Larm mot våldet inom vården

Oroväckande många inom vården upplever hot och våld i sitt dagliga arbete. För att komma till bukt med detta måste kommuner och landsting ta sitt ansvar, och arbetsplatserna behöver utrusta sin personal med larm. Vi får inte acceptera en eskalering. Allt fler anställda inom vården upplever sin arbetsmiljö som hotfull […]

Hälsa

Yoga – träning och livsstil

Träning är hälsa. Det är något vi hör ofta och försöker efterleva mer och mer. Sjukdomar och ohälsa kan många gånger beror på inaktivitet. Rörelse och aktivitet behöver inte vara tunga styrkepass. Pilates eller yoga i en form som passar dig är träning och mer därtill!   Att träning är […]

Hälsa

Hetaste träningsformerna

Intresset för kost, hälsa och träning är aldrig sinande. Det är positivt att träningstrenden håller i sig, det är bra för både kropp och själ att röra på sig. Vilka träningsformer är som mest omtalade och testade just nu?   För den riktigt träningsintresserade är tipset att gå en pt […]

Hälsa

Hälsa ur ett helhetsperspektiv

Hälsa handlar om så mycket mer än bara äta upp broccolin på tallriken, det handlar om livsstil och att bry sig om sig själv – både psykiskt och fysiskt. För till syvende och sist har man bara en kropp och ett psyke, det gäller att ta vara på det och […]

Hälsa

Gör klamydiatest hemma och spara tid

Sommaren är den period då flest klamydiafall registreras. Det är dock inte alltid sjukdomen ger några symtom, och det kan vara en bra idé att enkelt göra ett hemmatest för att se om man är drabbad.   För den som inte har tid eller lust att gå till en vårdcentral […]

Nyheter

Viktigt med bra hörsel

Att må bra och ha god hörsel hänger mer ihop än vad man kanske tror och vissa ljud gör oss faktiskt lyckliga – likaså kan dålig hörsel ha negativ inverkan på hälsan såsom att öka risken för demens och påverka minnet generellt. När man inte längre kan hänga med i […]